Leerstellingen van de Islam - Compare-Islam

HIER WORDEN JOUW BELANGRIJKSTE VRAGEN BEANTWOORD
Ga naar de inhoud

Leerstellingen van de Islam

Islam > Leerstellingen van de Islam
WAT ZIJN DE LEERSTELLINGEN VAN DE ISLAM?  

Het aller belangrijkste waar de islam tot oproept is het geloven 1 Almachtige Absolute Autoriteit die niemand ooit heeft gezien. Deze Absolute Autoriteit heeft wel Zichzelf kenbaar gemaakt aan Zijn schepsels via Zijn boodschappers/profeten. De moslims geloven dat de God van de Islam (Allah SWT) dezelfde God betreft die in de Thora en de Evangeliën/Bijbel NT wordt genoemd. Goed om te weten is dat het woordje God in het Arabisch Allah is en als we een Arabische Bijbel zouden lezen, we zien dat ook het woordje Allah gebruikt wordt voor het woordje God. Echter, de moslims geloven niet dat de Almachtige Autoriteit een man of een mens is, of dat God ouders of kinderen heeft. In het kort maakt de Koran dit duidelijk in Surah Al Ikhlas/Hoofdstuk 112. Deze Surah wordt gezien als het theologische hoeksteen van de Islamitische geloofsovertuiging.

Surah Al Ikhlas:
Koran 112:1 Zeg: "Allah is de Enige.
Koran 112:2 Allah is zichzelf-genoeg, Eeuwig.
Koran 112:3 Hij verwekte niet, noch werd Hij verwekt.
Koran 112:4 En niemand is Hem in enig opzicht gelijk."

Andere eigenschappen die in de Koran worden genoemd met betrekking tot de Absolute Autoriteit zijn:

Koran 6:101 Wondere Schepper der hemelen en der aarde. Hoe kan Hij een zoon hebben, wanneer Hij geen gemalin heeft? Hij heeft alles geschapen; en Hij is de Kenner van alle dingen.

Koran 6:103 Ogen kunnen Hem niet bereiken; maar Hij bereikt de ogen. Want Hij is de Ontastbare, de Alwetende.

De Islam roept verder op tot de éénheid van het aanbidden van de Absolute Autoriteit door de gehele mensheid. De Koran richt zich dan ook op verschillende groepen die de totale wereldbevolking omvat:

- De ongelovige mens / de Atheïst;
- De twijfelaars / de Agnosten;
- De gelovige mens / de mens die gelooft in 1 Absolute Autoriteit. (De moslims worden apart aangesproken wat duidelijk wordt als men de context leest en begrijpt);
- De afgodendienaren / Polytheisten.

De Koran zegt namelijk ook: Koran 74:31….. Dit is niets dan een vermaning voor de mensheid.

De totale mensheid wordt dus opgeroepen om 1 Absolute Autoriteit te aanbidden. Verder geloven de moslims in dezelfde profeten die genoemd worden in de Oude en Nieuwe testament. Er wordt geloofd dat de Islam een vervulling is van de voorgaande religies: de Jodendom en het Christendom. Men gelooft dat bij een diepere analyse alle huidige grote religies in essentie afkomstig zijn van één bron van waarheid, namelijk Allah SWT.


De vijf zuilen en 6 geloofspunten

De Islam is gebouwd op 5 zuilen – de fundamenten van de Islam en 6 geloofspunten:

De 5 zuilen:
1.Shahada (Geloofsgetuigenis);
2. Salaat ( De aanbidding - Gebed);
3. Zakaat (Armenbelasting);
4. Ramadan - Saum (Vasten);
5. Hadj (Bedevaart).

Naast de 5 zuilen geloven de moslims ook in 6 geloofspunten.

De 6 geloofspunten:1. Geloof in Allah;
2. Geloof in Zijn Engelen;
3. Geloof in Zijn Boeken;
4. Geloof in Zijn Profeten;
5. Geloof in de Dag Des Oordeels;
6. Geloof in lotsbestemming.

Voordat we deze punten gaan bespreken zullen we ingaan op de éénheid van God, wat Tawheed in het Arabisch genoemd.


Terug naar boven...

Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Koran 112:1-4
Zeg: Hij is Allah, de Enige (Ahad)
(Hij is) Allah, de Onafhankelijke
Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt
En er is niets gelijk aan Hem
Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Koran 112:1-4
Zeg: Hij is Allah, de Enige (Ahad)
(Hij is) Allah, de Onafhankelijke
Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt
En er is niets gelijk aan Hem
Terug naar de inhoud