Conclusie - Compare-Islam

Salaam AlaikumVrede zij met uWelkom opde website vanCompare-IslamDe meest informatievereligieuze websitevan nu!

Ga naar de inhoud
Christendom
EINDCONCLUSIE

EINDCONCLUSIE:

Laten we kort samenvatten welke punten er zijn besproken en welke eindconclusie daaruit getrokken kan worden. De volgende punten zijn besproken en uitgelicht:

- De schrijvers van de Bijbel zijn niet bekend;
- Er bestaat niet 1 Bijbel, maar vele verschillende Bijbels;
- De Bijbels die tegenwoordig aanwezig zijn, verschillen per stroming binnen het Christendom in samenstelling;
- Er zijn veelvuldige bewijzen aangehaald die aantonen dat er toevoegingen en verwijderingen hebben plaatsgevonden in de verschillende Bijbels;
- In de Codex Sinaiticus (de oudst beschikbare Bijbel) ontbreken de cruciale versen over de wederopstanding en zonder de wederopstanding is het geloof tevergeefs en is men volgens de Christelijke leerstelling nog in zonde;
- De Bijbel bevat vele onwetenschappelijkheden en is dus strijdig met het Werk van God (de Schepping);
- De Bijbel bevat menige tegenstrijdigheden in het algemeen;
- De Bijbel bevat menige onvervulde profetieën;
- Er is aangetoond op basis van wetenschap, logica, rede en de Bijbel dat Jezus vzmh geen God is, een onderdeel van een drie eenheid of de letterlijke zoon van God;
- De Bijbel spreekt van een vorst der Wereld, terwijl het geen duidelijkheid kan verschaffen wie deze nu eigenlijk is.


De Bijbel komt dus op basis van deze nauwkeurige analyse NIET in aanmerking voor een boek dat volledig toegeschreven kan worden aan de Absolute Autoriteit. We kunnen wel stellen dat er eventueel elementen van waarheid in kunnen staan die afkomstig zijn van de Absolute Autoriteit, maar dat is hier nu niet te bewijzen. Het huidige Christendom kan dus niet als een waarheidsgetrouwe religie gezien worden, aangezien de bron waarop deze is gebaseerd niet als betrouwbaar bestempeld kan worden.

Terug naar boven...

Koran 3:84 Zeg: “Wij geloven in God en in wat op ons is neergezonden en in wat op Abraham, Ismaël, Izaak, Jakob en de stammen is neergezonden en in wat aan Mozes, Jezus en de profeten is gegeven van de kant van hun Heer. Wij maken geen enkel onderscheid tussen hen en aan Hem (Allah) hebben wij ons overgegeven.”
Terug naar de inhoud