Conclusie - Compare-Islam

Compare-Islam
Your important questions answered!
Ga naar de inhoud

Conclusie

Christendom
EINDCONCLUSIE

EINDCONCLUSIE:

Laten we kort samenvatten welke punten er zijn besproken en welke eindconclusie daaruit getrokken kan worden. De volgende punten zijn besproken en uitgelicht:

- De schrijvers van de Bijbel zijn niet bekend;
- Er bestaat niet 1 Bijbel, maar vele verschillende Bijbels;
- De Bijbels die tegenwoordig aanwezig zijn, verschillen per stroming binnen het Christendom in samenstelling;
- Er zijn veelvuldige bewijzen aangehaald die aantonen dat er toevoegingen en verwijderingen hebben plaatsgevonden in de verschillende Bijbels;
- In de Codex Sinaiticus (de oudst beschikbare Bijbel) ontbreken de cruciale versen over de wederopstanding en zonder de wederopstanding is het geloof tevergeefs en is men volgens de Christelijke leerstelling nog in zonde;
- De Bijbel bevat vele onwetenschappelijkheden en is dus strijdig met het Werk van God (de Schepping);
- De Bijbel bevat menige tegenstrijdigheden in het algemeen;
- De Bijbel bevat menige onvervulde profetieën;
- Er is aangetoond op basis van wetenschap, logica, rede en de Bijbel dat Jezus vzmh geen God is, een onderdeel van een drie eenheid of de letterlijke zoon van God;
- De Bijbel spreekt van een vorst der Wereld, terwijl het geen duidelijkheid kan verschaffen wie deze nu eigenlijk is.


De Bijbel komt dus op basis van deze nauwkeurige analyse NIET in aanmerking voor een boek dat volledig toegeschreven kan worden aan de Absolute Autoriteit. We kunnen wel stellen dat er eventueel elementen van waarheid in kunnen staan die afkomstig zijn van de Absolute Autoriteit, maar dat is hier nu niet te bewijzen. Het huidige Christendom kan dus niet als een waarheidsgetrouwe religie gezien worden, aangezien de bron waarop deze is gebaseerd niet als betrouwbaar bestempeld kan worden.

Terug naar boven...

Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Koran 112:1-4
Zeg: Hij is Allah, de Enige (Ahad)
(Hij is) Allah, de Onafhankelijke
Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt
En er is niets gelijk aan Hem
Terug naar de inhoud