Conclusie - Compare-Islam

Salaam AlaikumVrede zij met uWelkom opde website vanCompare-IslamDe meest informatievereligieuze websitevan nu!

Ga naar de inhoud
Jehovah
EINDCONCLUSIE

EINDCONCLUSIE:

We hebben gezien dat de oprichters van de Jehovah beweging hun eigen persoonlijke visies wilde uitdragen. De kennis die ze persoonlijk zelf hadden was niet toereikend te noemen, daar de meeste van de mede oprichters geen Bijbelse geleerden waren en geen Grieks, Hebreews of Latijns kon lezen en schrijven. Verder hebben we gezien dat in het voorwoord van de New World Bible Translation - 09 februari 1950 een bevestiging staat dat de naam Jehovah niet de echte naam van God is, maar deze gehandhaafd wordt vanwege de bekendheid/herkenbaarheid welke deze heeft verkregen sinds de 14de eeuw. Daarnaast hebben we gezien dat de oprichter van de Jehovah beweging vele voorspellingen heeft gedaan die niet uit zijn gekomen, wat zijn betrouwbaarheid heeft aangetast, ook binnen de Jehovah beweging.

Al met al kunnen we met zekerheid concluderen dat de Jehovah beweging niet in aanmerking komt om een religie te zijn dat toegeschreven kan worden aan de Absolute Autoriteit.

Terug naar boven...

Koran 3:84 Zeg: “Wij geloven in God en in wat op ons is neergezonden en in wat op Abraham, Ismaël, Izaak, Jakob en de stammen is neergezonden en in wat aan Mozes, Jezus en de profeten is gegeven van de kant van hun Heer. Wij maken geen enkel onderscheid tussen hen en aan Hem (Allah) hebben wij ons overgegeven.”
Terug naar de inhoud