De relativiteit van tijd - Compare-Islam

Compare-Islam
Your important questions answered!
Ga naar de inhoud

De relativiteit van tijd

Islam > Koran en Wetenschap
DE RELATIVITEIT VAN TIJD

We weten dat Einstein heeft gezegd dat tijd relatief is. Echter, de Koran spreekt al 1400 jaar geleden van de relativiteit van tijd. In het Arabisch wordt het woord 'yawm' gebruikt wat zowel 'dag' (een periode van 24 uren) als "tijdperk /  era" betekent. Zo specificeren de volgende verzen dat een dag 1.000 jaar of 50.000 jaar kan duren.

Koran 22:47 En zij dringen bij u aan de straf te verhaasten, doch Allah zal nimmer Zijn Belofte breken. Voorwaar bij uw Heer is één dag gelijk duizend jaren van uw berekening.

Koran 32:5 Hij ordent het bestel van de hemel tot de aarde, daarna zal deze tot Hem opstijgen in een dag, waarvan de duur naar uw berekening duizend jaar is.


Koran 70:4 De engelen en de geest gaan tot Hem op, in een Dag waarvan de maat vijftig duizend jaren is.

In de eerste instatie zou je kunnen denken dat er een sprake is van een tegenstrijdigheid aangezien de eerste twee verzen spreken van 1000 jaar en de laatste vers van 50.000 jaar. Echter, het onderwerp verschilt in de twee contexten:

Eén gaat over het tijd van de aarde t.o.v. de hel/paradijs en het opstijgen van het bestel van de hemel tot de aarde en de andere gaat over het opstijgen van de Engelen en de Geest naar Allah SWT. De Engelen en de Geest zijn een ander creatie dan de mens met andere eigenschappen en de tijd waaronder zij vallen en reizen verschilt met die van de mens.


TIJD IN DE HEMEL SNELLER DAN TIJD OP DE AARDE

Wat verder opvalt is dat de Koranverzen zeggen dat de tijd in de hemel(en) sneller gaat dan de tijd op de aarde. Laten kijken wat de wetenschap in het jaar 2010 heeft ontdekt:

Klik op het artikel om de volledige artikel op te halen


CONCLUSIE:
We hebben duidelijk kunnen zien dat de Koran allang spreekt over de relativiteit van tijd voordat Einstein dit zei. We hebben verder gezien dat de aangehaalde verzen die hierover spreken niet tegenstrijdig zijn met elkaar. Daarnaast hebben we gezien dat de Koran zegt dat de tijd in de hemel sneller gaat dan de tijd op de aarde en dat de huidige wetenschap dit net pas heeft ontdekt. Hoe kon een ongeletterde man in de Arabische tijd 1400 jaar geleden zulke wetenschappelijke uitspraken hebben gedaan, welke pas recentelijk door de wetenschap is ontdekt?

Terug naar boven...

Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Koran 112:1-4
Zeg: Hij is Allah, de Enige (Ahad)
(Hij is) Allah, de Onafhankelijke
Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt
En er is niets gelijk aan Hem
Terug naar de inhoud