Overeenkomsten Christendom en Islam - Compare-Islam

Salaam AlaikumVrede zij met uWelkom opde website vanCompare-IslamDe meest informatievereligieuze websitevan nu!

Ga naar de inhoud
Christendom > Overeenkomsten Christendom en Islam
We hebben veel verschillen en contradicties besproken en gezien tussen het Christendom en de Islam. Echter, er bestaan ook vele overeenkomsten tussen de leerstellingen van de Bijbel en de Koran welke we hier willen uitlichten. We zullen zien dat er vele gemeenschappelijkheden bestaan tussen de leerstellingen vanuit de Bijbel en de Koran. Ook al hebben we aangetoond dat de Bijbel voor een groot deel is aangepast, weten we dat er ook nog een kern van waarheid aanwezig is in de Bijbel. Moslims geloven dat de originele Bijbel (ofwel Injil) de echte openbaring is geweest van Allah SWT aan Jezus vzmh. Echter, deze is niet de Bijbel die we hedendaags hebben, maar zoals gezegd vinden we wel overeenkomsten in de Bijbel met de leerstellingen van de Koran waarvan we geloven dat deze afkomstig is van Allah SWT. Laten we ze stuk voor stuk bekijken. 
Koran 3:84 Zeg: “Wij geloven in God en in wat op ons is neergezonden en in wat op Abraham, Ismaël, Izaak, Jakob en de stammen is neergezonden en in wat aan Mozes, Jezus en de profeten is gegeven van de kant van hun Heer. Wij maken geen enkel onderscheid tussen hen en aan Hem (Allah) hebben wij ons overgegeven.”
Terug naar de inhoud