Het Atheïsme in aantallen - Compare-Islam

Salaam AlaikumVrede zij met uWelkom opde website vanCompare-IslamDe meest informatievereligieuze websitevan nu!

Ga naar de inhoud
Atheïsme
HET ATHEÏSME IN AANTALLEN

Bij velen komt het wel eens over dat het Atheïsme of de Atheïsten een hele grote populatie betreft in de wereld. Door concrete cijfers aan te halen kunnen we een duidelijke beeld en visie creëren, wat voor velen een verrassing zal blijken.

DE AANTALLEN IN KAART GEBRACHT

De aantallen op een rij:

  • Christendom: 33.39%

  • Islam: 22.74%

  • Hindoeïsme: 13.8%

  • Boeddhisme: 6.77%

  • Sikh: 0.35%

  • Jodendom: 0.22%

  • Bahai: 0.11%

  • Overige religies: 10.95%

  • Niet religieus 9.66% (mensen die niet in een specifieke religie geloven, maar wel bijvoorbeeld in het bestaan van een hogere macht of mensen die het gewoonweg niet weten / de Agnost)

  • Atheisme: 2.01%CONCLUSIE:
Wat we dus zien is dat het Atheïsme slechts 2.01% van de totale wereldbevolking telt. Dit houdt in dat minimaal 88% van de mensheid wel gelooft in een God of een hogere macht, minder dan 10% weet het gewoonweg niet en slechts 2% gelooft niet in God of een hogere macht. Selchts 2% van de wereldbevolking die niet in God gelooft is minimaal te noemen, terwijl velen denken dat het Atheïsme de wereld domineert. Dit is absoluut niet het geval zoals we feitelijk hebben aangetoond.

Terug naar boven...

Koran 3:84 Zeg: “Wij geloven in God en in wat op ons is neergezonden en in wat op Abraham, Ismaël, Izaak, Jakob en de stammen is neergezonden en in wat aan Mozes, Jezus en de profeten is gegeven van de kant van hun Heer. Wij maken geen enkel onderscheid tussen hen en aan Hem (Allah) hebben wij ons overgegeven.”
Terug naar de inhoud