Hindoeïsme - Compare-Islam

Compare-Islam
Your important questions answered!
Ga naar de inhoud

Hindoeïsme

Hindoeïsme
HET HINDOEÏSME 

Wat voor een geloofsovertuiging is het Hindoeïsme? Gelooft het in het Monotheïsme (het geloven in 1 god) of Polytheïsme (het geloven in meerdere goden) / Pantheïsme (het geloven dat alles god is)? Is het een tolerante religie dat door God de Almachtige, de Eeuwige, de Barmhartige, de Eerste en de Laatste is geopenbaard? Heeft het de antwoorden voor de mensheid om een goed leven te leiden? Verbiedt het, het slechte en spoort het aan tot het goede?

Om al deze vraag te beantwoorden dienen we een analyse te maken van deze religie. Om te zeggen dat een religie een goede, door God geopenbaarde religie is, dienen we de bronnen (de geschriften) waarop deze religie is gebaseerd logisch te bekijken, onderzoeken analyseren en te beredeneren. De leeftijd van de religie moet niet een argument zijn om een religie als goed te bestempelen.

HET HINDOEISME HET OUDSTE GELOOF TER WERELD?

Er zijn mensen die zeggen, het Hindoeïsme is het oudste geloof het beste ter wereld is.
Door een leeftijd aan te halen zegt het nog niets over het Hindoeïsme als religie. Je kunt iets niet beoordelen op basis van leeftijd. Je dient het te analyseren alvorens een uitspraak hierover te kunnen doen. Een kort voorbeeld kan dit verduidelijken. Stel ik heb een fles water en deze heb ik 10 jaar bewaard, maar ondertussen is het troebel geworden, smerig geraakt door stof en er is misschien een dode vlieg in geraakt etc. Vervolgens vul ik vandaag een fles water, welk water is zuiverder? De oude of de nieuwe?

Omgekeerd kan natuurlijk ook het geval zijn. Als je een fles water goed afsluit, verpakt en in een vriezer plaatst en 3 maanden bewaard, is het zeker zuiverder dan een fles water die je net uit de zee hebt gevuld. Een periode kan dus geen criterium zijn om iets te beoordelen.
Om iets te beoordelen ga je terug naar de bronnen waarop het te beoordelen zaak op is gebaseerd.  Je kijkt of de bronnen nog intact, betrouwbaar en vrij van corruptie zijn of hebben er in de loop der tijd wijzigingen in plaatsgevonden door menselijke interventie? Indien dit het geval is, zullen we hoogst waarschijnlijk de volgende elementen zichtbaar worden aan gezien de mens feilbaar is en God feilloos:

- Onlogica;
- Onwetenschappelijkheden;
- Denigrerende zaken
- Racisme;
- Vulgaire zaken;
- Tegenstrijdigheden;
- Vrouwonterende zaken;
- Verdraaiing van interpretaties;
- Toevoegingen of verwijderingen van teksten om specifieke doelen te bereiken.

Indien maar 1 van bovenstaande elementen te bewijzen is (onderbouwd met bronnen), kunnen we al spreken van corruptie. We kunnen dan niet meer spreken van een betrouwbare bron van religie of een door God beschermde bron. Het kan dus heel goed zijn dat de originele bronnen geïnspireerd zijn door God, maar de mens deze (gedeeltelijk) heeft aangetast en dus deze geschriften niet meer als betrouwbaar kunnen worden geacht.

Verder is een belangrijk vraagstuk waar we naar dienen te kijken: Is de openbaring / het geschrift tijdloos of tijdsgebonden? Is het voor een specifiek volk en periode geopenbaard of is het voor de mensheid gecreëerd.

We zullen eerst kijken hoe de naam Hindoeïsme tot stand is gekomen. Daarnaast bespreken we de geschriften die gebruikt worden binnen het Hindoeïsme en kijken we naar de geschriften die de hoogste autoriteit genieten binnen het Hindoeïsme. Daaruit voortvloeiend zal het concept van God en de goden binnen het Hindoeïsme besproken worden.  

Waar komt het woord Hindoeïsme vandaan? De Hindoes zeggen dat het woord Hindoeïsme verwijst naar de oudste religie ter wereld en dat het Hindoeïsme in India is ontstaan. Is dit wel zo? Laten we eerst kijken wat de oorsprong van het woord Hindoe en het huidige Hindoeïsme is, voordat er harde verwijzing naar wordt gedaan.

Het woord hindoe, evenals ‘Indus’ en ‘India’ is ontstaan door een Perzische en Griekse verbastering van de naam van de rivier de Sindhu en werd door volkeren die uit het Westen kwamen als een algemene aanduiding gebruikt voor de mensen die zij aantroffen bij en voorbij de Indus-rivier (een rivier dat nu bij Pakistan hoort). Het woord ‘hindoe’ is een Perzisch woord en betekent Indiër. Ongeveer 1500 jaar voor Christus vielen de Arianen uit Centraal-Azië Noord-India binnen. Zij brachten hun eigen geloof mee, en hun ideeën vermengden zich met die van de mensen uit het Indusdal.

Het Hindoeïsme is hierdoor een ongewone godsdienst doordat het geen stichter heeft.

Aangezien het woordje Hindoe of Hindoeïsme een zelf bedacht woord is en het een verwijzijng is naar een groep mensen die op een specifieke regio leefde, kan men nooit beweren dat het Hindoeïsme het oudste geloof ter wereld is. De naam Hindoeïsme is een bedenksel van de mens en heeft geen religiueze oorsprong. Laten we een aantal citaten bekijken:


CONCLUSIE:

We hebben dus het volgende kunnen lezen:

Het woordje Hindoe is een bedenksel van latere tijden;
Het woordje Hindoe en Hindoeïsme komt niet voor in de religieuze Hindoe geschriften;
Het woordje Hindoe is geen Sanskriet woord.

Als het woordje Hindoe in de religieuze Hindoe boeken helemaal niet bestaat, is de bewering dat het Hindoeïsme de oudste geloofsovertuiging ter wereld is dus helemaal niet mogelijk.

Terug naar boven...

Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Koran 112:1-4
Zeg: Hij is Allah, de Enige (Ahad)
(Hij is) Allah, de Onafhankelijke
Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt
En er is niets gelijk aan Hem
Terug naar de inhoud