Compare-Islam

COMPARE-ISLAM
Uw belangrijkste vragen beantwoord!
Ga naar de inhoud
Contact
Vertaal deze website in elk gewenste taal door onderstaande knop te klikken.

Translate this website into any language by clicking the underneath button (*Engels = English).
Mocht u vragen, opmerkingen of suggesties hebben dan kunt u gebruik maken van ons contactformulier of u kunt een email versturen aan compare-islam@hotmail.com. Wij zullen dan proberen u spoedig antwoord te geven. De velden waar een (*) staat zijn verplichte velden. Kijk geregeld in uw junk/spam folder indien u geen reactie mocht hebben ontvangen van ons.

VERKLARENDE WOORDENLIJST EN AFKORTINGEN
ALLAH = Het Arabische woord voor God. Bij het lezen van bijvoorbeeld de Bijbel in het Arabisch, wordt voor het woord God ook het woord Allah gebruikt.
SWT = Subhana wa ta'ala / geprezen en verheven is Hij.
SAW = Sallallahu alaihi wa sallam / Moge Allah Zijn vrede en zegeningen op hem rusten (zijn).
VZMH = Afhankelijk van de context / Vrede zij met hem / Vrede zij met haar / Vrede zij met hen. Moslims hebben een groot respect voor profeten en geëerde personen en zeggen dit nadat hun namen zijn uitgesproken of vermeld.
RA = Radhiyallahu Anhu (Radhiyallahu Anhum). Afhankelijk van de context / Moge Allah tevreden over hem/haar zijn (Moge Allah tevreden over hen zijn).
AS = Alaihis Salaam / De Eregroet op hem/haar.


Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Koran 112:1-4
Zeg: Hij is Allah, de Enige (Ahad)
(Hij is) Allah, de Onafhankelijke
Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt
En er is niets gelijk aan Hem
Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Koran 112:1-4
Zeg: Hij is Allah, de Enige (Ahad)
(Hij is) Allah, de Onafhankelijke
Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt
En er is niets gelijk aan Hem
Terug naar de inhoud