Gekleed doch naakt - Compare-Islam

Salaam AlaikumVrede zij met uWelkom opde website vanCompare-IslamDe meest informatievereligieuze websitevan nu!

Ga naar de inhoud
Islam > Hadith > Hadith en Wetenschap
GEKLEED DOCH NAAKT

“Twee groepen inwoners van het Vuur heb ik (in mijn tijd nog) niet gezien: ,,Een volk met zwepen, als de staarten van de koeien, waarmee zij de mensen slaan. En vrouwen die gekleed doch naakt zijn. Heupwiegend en (ook) anderen hiertoe brengend. Hun hoofden zijn als de bulten van wiegende kamelen. Zij zullen het Paradijs niet binnentreden en zij zullen haar geur niet ruiken ook al is haar geur, waarlijk, van zo en zo’n afstand te ruiken.” (Moeslim)

Het bewijs dat de profeet vzmh kennis van de toekomst had gekregen van Allah de Almachtig is wat we tegenwoordig veelvuldig mee geconfronteerd worden. Vrouwen die gekleed zijn, maar toch naakt zijn.

Met de woorden “gekleed doch naakt” wordt gedoeld op vrouwen die niets verhullende kleding dragen. De geleerden hebben gezegd: “(Deze woorden slaan op) doorzichtige kleding. De vrouw (die zich hierin verhult) is gekleed doch naakt. Hetzelfde geldt voor een vrouw die zich verhult in een niet doorschijnend kledingstuk dat kort is. Ook zij kan aangemerkt worden als gekleed doch naakt. Een ander voorbeeld is het dragen van kleding die de rondingen van het lichaam van de vrouw accentueert, waardoor de vrouw in principe naakt is.

Terug naar boven...

Koran 3:84 Zeg: “Wij geloven in God en in wat op ons is neergezonden en in wat op Abraham, Ismaël, Izaak, Jakob en de stammen is neergezonden en in wat aan Mozes, Jezus en de profeten is gegeven van de kant van hun Heer. Wij maken geen enkel onderscheid tussen hen en aan Hem (Allah) hebben wij ons overgegeven.”
Terug naar de inhoud