Hoe word ik Moslim(a)? - Compare-Islam

Salaam AlaikumVrede zij met uWelkom opde website vanCompare-IslamDe meest informatievereligieuze websitevan nu!

Ga naar de inhoud
Islam
Hoe word ik Moslim(a)?
Nu dat je alle informatie en bewijzen eigen hebt gemaakt, ben je tot de conclusie gekomen dat de Islam de absolute waarheid is en wil je Moslim(a) worden. Je vraagt jezelf af hoe je kunt herkeren tot de Islam? Ja, herkeren en niet bekeren. We weten namelijk dat een ieder wordt geboren als moslim en dat de ouders het kind een ander opvoeding meegeeft en deze tot Hindoe, Christen etc. maakt. Als jij dus de waarheid hebt herkend en ingezien, zul je terugtreden tot de originele geloofsovertuiging dat gebaseerd is op de Fitrah (de aangeboren natuurlijke aanleg).

Om te herkeren tot de Islam zijn er geen speciale, langdurige en ingewikkelde rituelen nodig. Om te bekeren tot de Islam dien je de vijf zuilen en de zes geloofspunten te accepteren en te begrijpen. Door dit volledig met je hart te accepteren ben je al een Moslim(a). Je zou eventueel je herkering kunnen laten begeleiden door een Imam of een ander Islamgeleerde. Vervolgens dien je, na je herkering je geloofsovertuiging om te zetten in daden. 

Mocht je op zoek zijn naar een Islamgeleerde om je herkering te begeleiden? Neem dan contact met ons op via het contactformulier, zodat wij je in contact kunnen brengen met een Islamgeleerde. Moge Allah SWT je kracht en succes schenken in deze wereld en in het hiernamaals, Amien!

Koran 3:84 Zeg: “Wij geloven in God en in wat op ons is neergezonden en in wat op Abraham, Ismaël, Izaak, Jakob en de stammen is neergezonden en in wat aan Mozes, Jezus en de profeten is gegeven van de kant van hun Heer. Wij maken geen enkel onderscheid tussen hen en aan Hem (Allah) hebben wij ons overgegeven.”
Terug naar de inhoud