De 6 concilies - Compare-Islam

Salaam AlaikumVrede zij met uWelkom opde website vanCompare-IslamDe meest informatievereligieuze websitevan nu!

Ga naar de inhoud
Christendom
DE 6 CONCILIES

http://nl.wikipedia.org/wiki/Geloofsbelijdenis_van_Nicea-Constantinopel

Een
Concilie (Latijn: concilium, samenkomst, vergadering) is een vergadering van regionale Christelijke leiders/ambtsdragers.

DE EERSTE 6 CHRISTELIJKE CONCILIES

1ste concilie (325 Nicea I): In het eerste Concilie werd er BESLOTEN dat de zoon hetzelfde is als de vader (dezelfde wezen). Dit was voorheen NIET ZO.

2de concilie (381 Constatinopel I): Er werd besloten dat de Heilige geest gelijk was aan de vader en de zoon. De Erfzonde werd VASTGELEGD. Dit bestond voorheen NOG NIET.

3de concilie (431 Efeze): Maria werd uitgeroepen tot de moeder van God.

4de concilie (451 Chalcedon): Hier werd uitgesproken dat Jezus vzmh twee naturen heeft in 1 persoon verenigd, een menselijk en goddelijke.

5de concilie (553 Constatinopel II) De vierde en eerdere concilie werden bekrachtigd.

6de concilie (680 - 681 Constatinopel III) In het zesde concilie werd Monotheletisme door de Paus veroordeeld en er werd BESLOTEN: Jezus is MENS EN GOD.

CONCLUSIE:
De bovenstaande visies en leerstellingen zijn pas verzonnen en bedacht tijdens de bovenstaande concilies.
Dit zijn allemaal kerkelijke leerstellingen die haaks staan op de originele leer van het Christendom zoals Jezus vzmh dit heeft verkondigd. Dit zullen we verderop in de analyse aantonen.

Terug naar boven...

Koran 3:84 Zeg: “Wij geloven in God en in wat op ons is neergezonden en in wat op Abraham, Ismaël, Izaak, Jakob en de stammen is neergezonden en in wat aan Mozes, Jezus en de profeten is gegeven van de kant van hun Heer. Wij maken geen enkel onderscheid tussen hen en aan Hem (Allah) hebben wij ons overgegeven.”
Terug naar de inhoud