Inleiding Islam - Compare-Islam

Compare-Islam
Your important questions answered!
Ga naar de inhoud

Inleiding Islam

Islam

De 99 namen van Allah - God in de Koran.


Is de Islam een religie dat toegewezen kan worden aan de Absolute Autoriteit of niet? Wie is de grondlegger van deze religie en welk boek ligt er aan deze religie ten grondslag? Is er een origineel exemplaar van dit boek beschikbaar en weten we van wie dit afkomstig is? Zitten er in het boek tegenstrijdigheden of wetenschappelijke onmogelijkheden? Dit zijn allemaal vragen die beantwoord dienen te worden om na te gaan of deze religie daadwerkelijk afkomstig is van de Absolute Autoriteit.


We hebben aangetoond dat er een Absolute Autoriteit bestaat die de Schepper is van de hemelen en de aarde en alles wat zich daartussen bevindt. In de hoofdstukken Islam en de onderliggende pagina's zullen we een nauwkeurige analyse maken van de Islam en nagaan of er duidelijke bewijzen zijn om aan te tonen dat deze religie afkomstig is van de Absolute Autoriteit – God of niet. De middelen die hierbij ook weer gebruikt zullen worden zijn onder andere: wetenschap, rede, logica, feiten en bewijzen.

Welke onderwerpen zullen er worden besproken?

In de analyse zullen we proberen zo volledig mogelijk te zijn. Hoe vollediger, hoe betrouwbaarder en helderder een verhaal wordt. We zullen beginnen met een korte terugblik op de belangrijkste eigenschappen van de Absolute Autoriteit, omdat deze van groot belang zijn in de analyse. Een waarheidsgetrouwe religie dient namelijk in harmonie te zijn met de eigenschappen zoals wij deze hebben geanalyseerd en gepresenteerd. De pre-islamitische periode wordt kort besproken en gekeken zal worden naar de leerstellingen van de Islam en de 'grondlegger' van deze religie. Aan het eind zal een conclusie getrokken moeten worden van al het gepresenteerde.


De volgende hoofdonderwerpen zullen worden gesproken:

1.  Korte terugblik eigenschappen van de Absolute Autoriteit
2.  Pre-islamitische periode en maatschappij in het kort
3.  Wanneer en hoe is de Islam is ontstaan?
4.  De leerstellingen van de Islam

4a. Tawheed - De éénheid van God

4b. De Shahada - Geloofsgetuigenis

4c. De Salaah - De aanbidding

4d. Zakaat - Armenbelasting

4e. Saum - Ramadan - Het vasten

4f. Hadj - De Bedevaart

4g. De 6 geloofspunten
5.  Profeet Mohammed vzmh echt een profeet?
6.  
Wat is de Koran en hoe is dit geopenbaard? Waarom Islam en wetenschap?

7.  Hoe is de Koran gebundeld?

8.  Koran en wetenschap

8a. Waarom Islam en wetenschap?

8b. Koran en wetenschappelijkheden

8c. Het ontstaan van het Universum

8e. De rondheid van de aarde

8f. De schepping van de mens

8g. De hemel als een beschermend dak

8h. De lagen van de atmosfeer

8i. De functie van de bergen

8j. De relativiteit van tijd

8k. De vorming van neerslag en de watercyclus

8l. De wateren die zich niet met elkaar mengen

8m. Het gebied van de hersenen dat slecht gedrag beheerst

8n. De identiteit van de vingerafdruk

8o. Het hart en het eigen bewustzijn van het hart

8p. Ijzer gezonden naar de aarde

8q. Kippenvel

8r. Meer bevallingen bij stress

9. Hadith

9a. Koran zonder Hadith?

9b. Hadith en Wetenschap

9c. Gaan zitten/liggen bij boosheid

9d. Gekleed doch naakt

9e. Zon uit het westen

9f. Vervloek de Haan niet

10. De relatie Koran - Oude- en Nieuwe testament

11. Bevestigt de Koran de huidige Bijbel?

12. Jezus vzmh in de Islam
13. Profeet Mohammed in religieuze geschriften
14. Beproevingen op de wereld

15. Roept de Koran op tot geweld

16. Bi'dah - Innovatie in de religie

18. Conclusie

19. Hoe word ik Moslim(a)?


Veel leerplezier toegewenst!

Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Koran 112:1-4
Zeg: Hij is Allah, de Enige (Ahad)
(Hij is) Allah, de Onafhankelijke
Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt
En er is niets gelijk aan Hem
Terug naar de inhoud