Wat is de Canonisering en is dit Goddelijk geïnspireerd? - Compare-Islam

Salaam AlaikumVrede zij met uWelkom opde website vanCompare-IslamDe meest informatievereligieuze websitevan nu!

Ga naar de inhoud
Christendom
CANONISERING VAN DE BIJBEL

Wat is de Canonisering van de Bijbel? Canonisering heeft te maken met de selectie van de Bijbelse boeken die tot de officiële Bijbelteksten behoren. Ook bestaan er Apocriefe boeken wat religieuze teksten zijn die niet tot de officiële Bijbelteksten (Canon) gerekend worden. In de vierde eeuw na Christus werd de term Canon voor het eerst gebruikt voor de verzameling van de heilige boeken van de christelijke kerk en pas in deze tijd werd (definief) vastgesteld welke boeken wél en welke níet als heilige Schrift opgenomen moest worden. Dit gebeurde op het concilie van Nicea in 350 na Christus en andere Concilies.

CANONISERING VAN DE BIJBEL GODDELIJK GEINSPIREERD?
Laten we kijken wat de Christenen zelf zeggen over de Canonisering en de oorsprong daarvan:

Klik op de foto om in te zoomen.

CONCLUSIE:
We zien dus dat de Christenen de Canonisering van de Bijbel toeschrijven aan God of de Heilige geest. Een logische vraag welke we kunnen stellen is: Hoe kan het zijn dat een ieder binnen de verschillende Christelijke stromingen beweren dat de Heilige geest e/o God de complete Bijbel heeft geïnspireerd, terwijl men het niet eens kan worden over de samenstelling ervan? Zijn er verschillende Heilige geesten die verschillende inspiraties verspreiden? Nee, binnen het Christendom is er sprake van slechts 1 Heilige geest en niet meerdere. We kunnen de samenstelling van de verschillende Bijbels dus niet toegeschrijven aan God of aan de Heilige geest, aangezien God geen tegenstrijd kan veroorzaken door verschillende tegenstrijdige inspiraties te geven aan verschillende mensen binnen de verschillende Christelijke stromingen.

Terug naar boven...

Koran 3:84 Zeg: “Wij geloven in God en in wat op ons is neergezonden en in wat op Abraham, Ismaël, Izaak, Jakob en de stammen is neergezonden en in wat aan Mozes, Jezus en de profeten is gegeven van de kant van hun Heer. Wij maken geen enkel onderscheid tussen hen en aan Hem (Allah) hebben wij ons overgegeven.”
Terug naar de inhoud