>

Compare-Islam

UW BELANGRIJKSTE VRAGEN BEANTWOORD
Ga naar de inhoud
Vertaal deze website in elk gewenste taal door onderstaande knop te klikken en een specifieke taal te kiezen.

Translate this website into any language by clicking the underneath button and choose a specific language you want to translate this website into (*Engels = English).
NIEUWS
DISCLAIMER
Website laatst geüpdatet per 25 januari 2020

Bismillahi-rahmani-rahimIn naam van Allahde Almachtige de Barmhartigede Genadevolle

Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Moge vrede, zegeningen en Barmhartigheid van Allah/God op u rusten.

Welkom op de site van Compare-Islam. Bent u op zoek naar antwoorden in deze immense wereld? Bent u op zoek naar de waarheid? Denk u ook na over vragen zoals:

Waar komen we vandaan en waar gaan we naartoe?
Waar was ik voordat ik was geboren en is er leven na de dood?
Bestaat er een God of is alles per toeval ontstaan?
Moeten we geloven in de wetenschap en stammen we daadwerkelijk af van apen?

Allemaal vragen die we wel eens een keer voorbij hebben zien komen of waar we een keer bij stil hebben gestaan.

VOOR WIE IS DEZE WEBSITE GEMAAKT?
Deze website is in de eerste instantie opgemaakt voor een ieder die antwoorden probeert te vinden op essentiële levensvragen zoals deze hierboven zijn geformuleerd. Wij van Compare-Islam zijn van mening dat de Islam als enige geloofsovertuiging de antwoorden geeft op al deze vragen. Om dit aan te kunnen tonen heeft deze website als tweede doel om zowel moslims als niet-moslims te informeren over de Islam, de leerstellingen daarvan, de grondlegger hiervan en de bronnen die hieraan ten grondslag liggen. Om het mogelijk te maken om een vergelijking te kunnen trekken tussen de overige geloofsovertuigingen, de verschillende wereldvisies en de Islam, kunt u informatie en leerstellingen van deze overige (leidende) geloofsovertuigingen en wereldvisies nalezen en onderzoeken. De overeenkomsten en de verschillen zullen de revue passeren en een grondig analyse doorstaan. Ook zijn vele artikelen te vinden die de besproken onderwerpen ondersteunen in hun bewijsvoering of beargumentering.

LOGICA, REDE EN WETENSCHAP
De religieuze leerstellingen binnen de verschillende religies zullen onder de loep genomen en vergeleken worden met o.a. de boeken die hieraan ten grondslag liggen. Dit is van belang om na te kunnen gaan of deze leerstellingen zoals we ze nu kennen daadwerkelijk te herleiden naar de religieuze bronnen (boeken/geschriften). Bij deze analyse wordt gebruikt gemaakt van logica, rede en wetenschap.
Bestaat God?
Kan de wetenschap bewijzen dat God bestaat?!
Is er meer tussen hemel en aarde?
Lees snel meer over het Christendom..
Wat leert de Bijbel ons?
Bestaat er een originele Bijbel?
Welke boodschap hebben de Jehovah getuigen?
Om meer te weten te komen klik dan snel op de onderstaande knop.
De nieuwste en meest solide informatie voor u!
Kan wetenschap ons tot de waarheid leiden?
Is Atheïsme een geloofsovertuiging?
Is het natuurlijk om God te ontkennen? Lees snel verder!
Voor het doornemen van de website wordt er geadviseerd om de logische structuur te volgen welke wordt gehanteerd op deze website. In de eerste instantie wordt er aangetoond dat er een God bestaat in o.a. de hoofdstukken ‘God bestaat’ en ‘de Absolute Autoriteit’. Vervolgens wordt het resultaat dat uit dit bewijsstuk voortvloeit, getoetst op de verschillende religies en hun leerstellingen. De kernvraag daarbij luidt: Zijn deze componenten in harmonie met elkaar of zijn ze strijdig aan elkaar? Het gaat erom om eerlijk naar de verschillende leerstellingen te kijken en daaruit eerlijke en oprechte conclusies te trekken. Bij het analyseren zijn de meest voorkomende argumenten welke worden aangehaald bij debatten en dialogen, op een zo duidelijk mogelijke manier inhoudelijk besproken en beargumenteerd. Bij het analyseren worden de bewijzen uit de (eigen) boeken gebruikt die hieraan ten grondslag liggen. Dit omdat deze boeken de autoriteit genieten binnen die specifieke besproken religie.
LAAT EEN BERICHT OF VERZOEK ACHTER
Laat ons weten wat u van de website vindt door onderstaand formulier in te vullen. Hier kunt u ook kenbaar maken welke onderwerpen u nog op de website mist en toegevoegd wilt zien worden. Bedankt voor uw mening!

Geen commentaren
GEBRUIKERSGEMAK
Om het u gemakkelijk te maken is er een zoekfunctionaliteit op de site opgenomen om snel een specifiek onderwerp te kunnen vinden. Vul een zoekopdracht in en druk op de zoekknop.
Er is een verklarende woordenlijst opgenomen op de site op een aparte tabblad onder de contactpagina. Vergeet geen berichtje achter te laten in ons gastenboek.
Bij het maken en opzetten van deze site maken we gebruik van een belangrijke leerstelling zoals deze uit de Koran voortvloeit:

Koran 29:46 En twist met de mensen van het Boek slechts op de goede wijze; doch zeg tegen de onrechtvaardigen: "Wij geloven in hetgeen ons is geopenbaard en hetgeen u is geopenbaard; en onze God en uw God is Eén en aan Hem onderwerpen wij ons."
Moge de Enige Echte Ware God onze inspanning accepteren, ons te allen tijde op het rechte pad leiden en de waarheid laten zegevieren.

Koran 17:81 En zeg: "Waarheid is gekomen en leugen is verdwenen. En de leugen is inderdaad onderhevig om te verdwijnen.

Veel leer en leesplezier!
Allahoemma anfa3nie bimaa 3allamtanie wa 3allimnie maa yanfa3oenie wa zidnie 3ilme l-hamdoelillaahi 3ala koellie h’aali wa a’oedhoe billaahi min haali ahli n-naar

O Allah, laat mij profijt hebben van hetgeen wat U mij onderwezen heeft en onderwijs mij wat profijtvol voor mij is en laat mijn kennis toenemen. Alle lofprijzingen komen toe aan Allah in alle omstandigheden en ik zoek toevlucht bij Allah tegen de toestand van de mensen van het Hellevuur
Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Koran 112:1-4
Zeg: Hij is Allah, de Enige (Ahad)
(Hij is) Allah, de Onafhankelijke
Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt
En er is niets gelijk aan Hem
Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Koran 112:1-4
Zeg: Hij is Allah, de Enige (Ahad)
(Hij is) Allah, de Onafhankelijke
Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt
En er is niets gelijk aan Hem
Terug naar de inhoud