De Evangelie van Marcus - Compare-Islam

COMPARE-ISLAM
Uw belangrijkste vragen beantwoord!
Ga naar de inhoud

De Evangelie van Marcus

Vertaal deze website in elk gewenste taal door onderstaande knop te klikken en een specifieke taal te kiezen.

Translate this website into any language by clicking the underneath button and choose a specific language you want to translate this website into (*Engels = English).
De Evangelie van Marcus
Als we kijken naar de 4 evangeliën Marcus, Mattheus, Lucas en Johannes is er consensus binnen de Christelijke gemeenschap dat hoogstwaarschijnlijk de evangelie van Marcus de eerste was welke geschreven is. De meeste deskundigen zijn het erover eens dat Marcus het oudste evangelie is en de hoofdbron voor Mattheus en Lucas vormt (Collins, 2012, pp. 21 – De Geïllustreerde Bijbel). Deze 3 evangeliën worden daarom de synoptische evangeliën genoemd wat ‘samen (ge)zien’ betekent (afkomstig vanuit het Latijn: synopticus, Oudgrieks: συνοπτικός, synoptikós).

Laten we starten met het inzoomen op de eerst geschreven evangelie 'de Evangelie van Marcus' en laten we kijken naar het verloop van de daadwerkelijke totstandkoming van deze evangelie.

Marcus
Zoals we hebben kunnen lezen wordt de evangelie van Marcus gezien als de eerste evangelie van de 4 evangeliën welke op schrift is gesteld. Om een beter beeld te scheppen van het verloop van de evangeliën is het van belang om achtergrondinformatie te geven over de historie en totstandkoming van deze evangelie. Als iemand de Bijbel pakt en bijvoorbeeld Marcus leest, is deze in de veronderstelling dat hij/zij de teksten leest welke Marcus daadwerkelijk schreef. Echter, men dient te beseffen dat Marcus in het Grieks schreef en wij (het over grotendeel van de mensen) een vertaling lezen van een manuscript vanuit het Grieks. De vraag rijst daarentegen of hetgeen wat je leest ook daadwerkelijk hetgeen is wat Marcus schreef? Met betrekking tot Marcus zelf en het originele manuscript van Marcus kunnen we met zekerheid het volgende zeggen:

- We weten niet wie Marcus was
- We weten niet waar hij leefde
- We weten niet wanneer hij schreef

Er wordt gesuggereerd dat Marcus een Griekse Christen was welke leefde in het jaar 70 n.Chr., wat ongeveer 40 jaar is na de (in het Christendom gesuggereerde) dood van Jezus (vzmh). Dit betekent dat de schrijver Marcus, Jezus (vzmh) nooit heeft gezien of gesproken. Wat Marcus wel heeft gedaan is verslag gedaan van het leven, de dood en de wederopstanding van Jezus (vzmh). Hoe de informatie hem heeft bereikt blijft vooralsnog een mysterie.

Nadat Marcus schreef wordt in de tussentijd de evangelie van Marcus gekopieerd en die kopieën weer verder gekopieerd. Het kopiëren van geschriften werd vroeger gedaan door Schriftgeleerden. Slechts een klein deel van de populatie in die tijd was in staat om te lezen en te schrijven en verliep het kopiëren via de Schriftgeleerden. De Schriftgeleerden kopieerden per hand, letter per letter, regel per regel aangezien de kopieermachine nog niet was uitgevonden. Een aardige karwei dus voor deze Schriftgeleerden. Echter, hoe goed de Schriftgeleerden ook hun best deden, bij het kopiëren maakten men fouten (bijv. woorden overslaan, letters vergeten, regels overslaan etc.). Het resultaat van een kopie was dus een kopie met ‘kopieerfouten’ erin. Daarnaast bestond het gevaar dat de Schriftgeleerden het niet eens waren met de inhoud of met sommige formuleringen van de tekst en deze vervolgens bewust aanpaste. We zien dus twee bronnen van fouten de tekst insluipen, bewuste en onbewuste. Dit zijn geen aannames maar slechts een conclusie welke deskundigen hebben getrokken aan de hand van verschillende bewijsstukken die hedendaags beschikbaar zijn om zelf na te gaan en te onderzoeken. Op de website zullen we een aantal van deze manipulaties aantonen, met de Wil van God.

Deze kopieën kwamen in circulatie (mogelijk ook in een andere stad/gebied) waar men daar ook weer een kopie van wilde hebben. De kopieën in circulatie werden gekopieerd met de fouten en aanpassingen vanuit de vorige kopieën, met vervolgens nieuwe fouten (en potentiële aanpassingen) erin gemaakt door andere Schriftgeleerden. Dit proces ging jaren en eeuwen door.
Oudste fragment van de evangelie van Marcus
Het oudste stukje kopie van de evangelie Marcus dat is gevonden dateert uit het jaar 220 n. Chr., wat P45 wordt genoemd. Dit is slechts een fragment dat 5 verzen omvat van hoofdstuk 4 van de evangeliën van Marcus. We benadrukken dat dit slechts een kopie is van een van de vele kopieën die in circulatie waren gedurende de eeuwen.

Een complete manuscript van de evangeliën van Marcus, dateert uit het jaar 370 n. Chr.! Dit is dus 300 jaar nadat Marcus zijn evangeliën zou hebben geschreven. Ook dit volledige manuscript is slechts een kopie van de vele kopieën die in circulatie waren, terwijl het originele manuscript van Marcus nooit is gevonden. We kunnen dus nooit met zekerheid weten wat Marcus daadwerkelijk heeft geschreven omdat de originele manuscripten van Marcus ontbreken om de latere kopieën daarmee te vergelijken.

NL


EN

Conclusie
De schrijver Marcus was de eerste schrijver van de 4 evangeliën. We hebben geen idee wie deze schrijver was en waar hij leefde. Men denkt dat hij zijn evangeliën schreef rond het jaar 70 n. Chr. welke hij schreef in het Grieks. Dit is 40 jaar na de dood van Jezus (vzmh). Marcus was dus geen discipel of ooggetuige van het leven, de dood en wederopstanding van Jezus (vzmh). Waar hij zijn gegevens vandaan heeft gehaald is onbekend. De oudste fragment van een kopie van Marcus dateert uit het jaar 220 n. Chr. en een volledige kopie van de evangelie van Marcus dateert uit het jaar 370 n. Chr., wat 300 jaar is nadat Marcus zijn evangelie schreef. In de tussentijd zijn er vele kopieën gemaakt, waarvan weer kopieën zijn gemaakt gedurende een aantal eeuwen. We zullen dus nooit weten wat het origineel van Marcus daadwerkelijk bevatte, tenzij het origineel wordt gevonden. Tot op heden is dat niet het geval geweest. Deskundigen zeggen dat Mattheus en Lucas hun evangeliën hebben gebaseerd op Marcus. De problemen die dit met zich meebrengt kan men zelf wel indenken.
Er zijn nog geen beoordelingen.
0
0
0
0
0

Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Koran 112:1-4
Zeg: Hij is Allah, de Enige (Ahad)
(Hij is) Allah, de Onafhankelijke
Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt
En er is niets gelijk aan Hem
Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Koran 112:1-4
Zeg: Hij is Allah, de Enige (Ahad)
(Hij is) Allah, de Onafhankelijke
Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt
En er is niets gelijk aan Hem
Terug naar de inhoud