Jezus vzmh en de Goddelijke eigenschappen - Compare-Islam

COMPARE-ISLAM
Uw belangrijkste vragen beantwoord!
Ga naar de inhoud

Jezus vzmh en de Goddelijke eigenschappen

Vertaal deze website in elk gewenste taal door onderstaande knop te klikken en een specifieke taal te kiezen.

Translate this website into any language by clicking the underneath button and choose a specific language you want to translate this website into (*Engels = English).

GODDELIJKE EIGENSCHAPPEN VS MENSELIJKE EIGENSCHAPPEN

In het hoofdstuk 'God bestaat - De eigenschappen van de Absolute Autoriteit', hebben we gezien wat de eigenschappen zijn van de Absolute Autoriteit - God. We zullen deze kenmerken toetsen en zien of deze eigenschappen toepasbaar zijn op Jezus vzmh.

1. De Absolute Autoriteit kan niet onder tijd vallen, omdat Hij zelf tijd, ruimte en materie heeft gecreëerd wat in bestaan kwamen na de Big Bang. De Absolute Autoriteit moet dus ook  immaterieel zijn (niet van materie gemaakt), aangezien de Absolute Autoriteit de oorzaak is van het ontstaan van materie en de oorzaak kan niet in het gevolg zitten. Als we kijken naar Jezus vzmh zien we dat hij wel onder tijd, ruimte en materie viel. Hij was namelijk geboren op enig moment en werd ouder (tijd), liep rond in de stad en op aarde (ruimte) en was van vlees en bloed (materie). We zien dat Jezus vzmh op dit punt faalt om in aanmerking te komen voor God. Laten we ook een aantal relevante Bijbelse verzen erbij nemen.

Johannes 12:23 Jezus gaf hun ten antwoord: ‘Het uur is gekomen dat de Mensenzoon verheerlijkt wordt.
Lucas 2:6 En toen zij daar waren, kwam de tijd, dat zij baren moest;
Lucas 2:7 en zij baarde haren eersten zoon (tijd = baren /geboorte / beginpunt + materie = zoon), en wond hem in windsels, en legde hem in ene krib; omdat er voor hen geen plaats was in de herberg (ruimte).

2. De Absolute Autoriteit moet geen oorzaak hebben, maar zelf de oorzaak zelf zijn. Jezus vzmh was zelf niet de oorzaak, maar een gevolg. Hij was er niet aan het begin, maar had zelf een begin bij zijn geboorte en een eind bij zijn dood (bij de  kruisinging volgens de Christelijke leer). In de Bijbel werd hij gestuurd als Boodschapper om een boodschap van de Allerhoogste Macht (God) over te brengen. Logischerwijs kon hij dus zelf niet de Allerhoogste Macht zijn. We zien de Bijbel het volgende staan:

Lucas 2:7 en zij baarde haren eersten zoon (geboorte / beginpunt = een gevolg), en wond hem in windsels, en legde hem in ene krib; omdat er voor hen geen plaats was in de herberg.

3. De Absolute Autoriteit moet een persoonlijke toezichthouder zijn en een persoonlijkheid hebben. We hebben gezien dat De Absolute Autoriteit eeuwig is en geen begin en geen eind heeft (tijd bestond niet). Maar Hij creëerde wel het uiteindelijke effect, namelijk het gehele universum. De enige manier dat deze Absolute Autoriteit dit kon doen is om ervoor te kiezen om het uiteindelijke effect (het universum) te doen ontstaan. Keuzes kunnen maken betekent dat er een Wil is om iets te doen. En als iets een Wil heeft, betekent het dat het een persoonlijkheid heeft. Jezus vzmh had wel een persoonlijkheid, maar hield Jezus vzmh ook persoonlijk toezicht over alles en iedereen? Nee, er is geen bewijs hiervoor aan te halen uit de Bijbel. Gezien het feit dat hij tijd en plaatsgebonden was kon hij nooit toezicht over alles en iedereen houden. Als hij vzmh overzicht over alles en iedereen had, zou hij logischerwijs ook kennis moeten hebben gehad over de toekomst, alles wat in het Universum plaatsvond en zal vinden. We hebben gezien dat Jezus vzmh duidelijk heeft gezegd geen kennis te hebben van het uur.

Mattheus 24:36 “Maar wanneer, op welke dag en welk uur, deze dingen zullen gebeuren… dat weet niemand. De engelen niet. Zelfs ik niet. Dat weet alleen de Vader.”

CONCLUSIE
Op basis van de besproken eigenschappen van God (punten 1 t/m 3), zoals hierboven weergegeven, valt Jezus vzmh af om de Absolute Autoriteit te zijn.

Er zijn nog geen beoordelingen.
0
0
0
0
0

Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Koran 112:1-4
Zeg: Hij is Allah, de Enige (Ahad)
(Hij is) Allah, de Onafhankelijke
Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt
En er is niets gelijk aan Hem
Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Koran 112:1-4
Zeg: Hij is Allah, de Enige (Ahad)
(Hij is) Allah, de Onafhankelijke
Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt
En er is niets gelijk aan Hem
Terug naar de inhoud