Het teken van Jonas - Compare-Islam

COMPARE-ISLAM
Uw belangrijkste vragen beantwoord!
Ga naar de inhoud

Het teken van Jonas

Vertaal deze website in elk gewenste taal door onderstaande knop te klikken en een specifieke taal te kiezen.

Translate this website into any language by clicking the underneath button and choose a specific language you want to translate this website into (*Engels = English).
Inside the belly of the Whale
 In de Bijbel zegt Jezus vzmh het volgende:
Mattheus 12:38 Toen antwoordden sommigen der Schriftgeleerden en Farizeën, zeggende: Meester! wij willen van U wel een teken zien.
Mattheus 12:39 Maar Hij antwoordde en zeide tot hen: Het boos en overspelig geslacht verzoekt een teken; en hun zal geen teken gegeven worden, dan het teken van Jonas, den profeet.
Mattheus 12:40 Want gelijk Jonas drie dagen en drie nachten was in den buik van den walvis, alzo zal de Zoon des mensen drie dagen en drie nachten wezen in het hart der aarde.
 
In bovenstaande verzen zien we dat de Schriftgeleerden een teken verlangden van Jezus vzmh. Jezus vzmh zei tegen de Schriftgeleerden dat zij slechts 1 teken zouden worden gegeven, namelijk het teken van Jonas.

 
Wat is nu het teken van Jonas?
Jonas was een profeet van God welke de opdracht kreeg om een specifieke volk te vermanen en door te geven dat God ontevreden over hen was. Jonas weigerde echter en probeerde te vluchten. Hij enterde een schip welke vervolgens de zee op voer. God zorgde voor een grote storm waardoor de bemanning Jonas begon te verdenken van het brengen van ongeluk. Ze besloten hem overboord te gooien. Jonas werd vervolgens door een grote vis opgeslokt en kwam in de maag van de vis terecht.
 
Jona 1:15 En zij namen Jona op, en wierpen hem in de zee. Toen stond de zee stil van haar verbolgenheid.
Jona 1:16 Dies vreesden de mannen den HEERE met grote vreze; en zij slachtten den HEERE slachtoffer, en beloofden geloften.
Jona 1:17 De HEERE nu beschikte een groten vis, om Jona in te slokken; en Jona was in het ingewand van den vis, drie dagen en drie nachten.

Jona 2:1 En Jona BAD tot den HEERE, zijn God, UIT HET INGEWAND van den vis.
Jona 2:2 En hij zeide: Ik riep uit mijn benauwdheid tot den HEERE, en Hij antwoordde mij; uit den buik des grafs schreide ik, en Gij hoordet mijn stem.…….
Jona 2:10 De HEERE nu sprak tot den vis; en hij spuwde Jona uit op het droge.
 
Als we teruggaan naar de woorden van Jezus vzmh zien we dat hij zei:
Want gelijk Jonas drie dagen en drie nachten was in den buik van den walvis, alzo zal de Zoon des mensen drie dagen en drie nachten wezen in het hart der aarde.

1 night?2 nightsor three nights?

Was he Dead?or Alive?

Nu dienen we te kijken of de gegeven voorspelling een tijdsfactor betrof of juist een ander aspect. Laten we als eerst het tijdsaspect onder de loep nemen. We dienen dus te berekenen hoelang Jezus vzmh in het hart der aarde lag na de kruisdood zoals dit wordt genoemd in het Christendom. Jezus vzmh werd op vrijdagmiddag aan het kruis genageld. Volgens de Bijbelse verslagen stierf hij binnen een aantal uur aan het kruis en werd hij vzmh vervolgens in een graf gelegd. Als er verder lezen zien we dat op zondagochtend de steen van de tombe werd verwijderd en het graf leeg bleek te zijn. Jezus vzmh werd dus vrijdagavond in het graf gelegd en was zondagochtend er weer uit.

Hij was er zaterdagmorgen - dat is 1 dag en 1 nacht
Hij was daar zaterdagavond – dat is 2 nachten en 1 dag
Zondagochtend was het graf leeg – dat is dus 2 nachten en 1 dag en niet 3 dagen en 3 nachten.

Sommigen zullen zeggen, vrijdag is 1 dag, zaterdag is 1 dag en zondag is dag. Omwille van het argument zullen we hierin meegaan. We zien dan inderdaad 3 dagen. Echter, wat onmogelijk blijft is het aantal nachten want vrijdag op zaterdag is 1 nacht en zaterdag op zondag is 1 nacht. We zien dat er nog steeds 1 nacht ontbreekt als de voorspelling gefocust was op een tijdsfactor. We zien dat dit niet correct is en zorgt voor een onvervulde voorspelling.

Als de voorspelling niet ging om het tijdsfactor, waar ging het dan wel om? Laten we de voorspelling nog een keer lezen:

Want gelijk Jonas drie dagen en drie nachten was in den buik van den walvis, alzo zal de Zoon des mensen drie dagen en drie nachten wezen in het hart der aarde.

Als we nu het tijdsfactor uit de voorspelling halen, daar deze niet klopt, komen we op het volgende:

Want gelijk Jonas was in den buik van den walvis, alzo zal de Zoon des mensen wezen in het hart der aarde.

Als we nu ook naar Lukas 11:30 kijken zien we het volgende staan:
Lukas 11:30 Want gelijk Jonas den Ninevieten een teken geweest is, alzo zal ook de Zoon des mensen zijn dezen geslachte.

Hier zien we dat in Lukas wordt geschreven dat Jonas zelf een teken is geweest en niet het tijdsfactor! We zien hier ook niets staan over 3 dagen en 3 nachten. Nu komt er een ander invalshoek naar voren. We dienen dus te kijken wat er zo bijzonder was aan Jonas en waarom dit als teken wordt aangehaald door Jezus vzmh. Als we kijken hoe Jonas was in de buik van de vis kunnen we concluderen dat hij levend was in de buik van de vis. Een normaal persoon zou namelijk gestorven zijn in de buik van de vis, maar Jonas was levend in de buik van de vis. Dat is op zijn minst wonderbaarlijk te noemen. En vanuit de buik van de vis bad hij tot God om hem te helpen uit deze benaderde situatie:

Jona 2:1 En Jona BAD tot den HEERE, zijn God, UIT HET INGEWAND van den vis.
Jona 2:2 En hij zeide: Ik riep uit mijn benauwdheid tot den HEERE, en Hij antwoordde mij; uit den buik des grafs schreide ik, en Gij hoordet mijn stem.

Ook vergelijkt Jonas de buik van de vis met de buik des grafs. Ook Jezus vzmh was in een soortgelijke situatie geplaatst, namelijk in het hart der aarde wat voor hem een graf moest voorstellen. Als we van dit invalhoek uit gaan, zien we dat het gaat om het wonderbaarlijke teken dat Jonas levend was in de buik van de vis. En zoals Jezus vzmh zei:

Want gelijk Jonas drie dagen en drie nachten was in den buik van den walvis, alzo zal de Zoon des mensen drie dagen en drie nachten wezen in het hart der aarde.
Jezus vzmh gaf aan de Schriftgeleerden als enige teken dat hij NET zoals Jonas LEVEND zou zijn (in het hart van de aarde).

CONCLUSIE
Het teken van Jonas welke door Jezus vzmh is aangehaald in o.a. Mattheus 12 blijkt niet het tijdsfactor te zijn. Het teken van Jonas blijkt te zijn dat Jonas LEVEND was in de buik van de vis. En zo Jonas LEVEND was in de buik van de vis, zo zal de Zoon des mensen LEVEND zijn in het hart der aarde. Als Jezus vzmh levend in het hart der aarde was, betekent het dat hij niet is gestorven aan het kruis en dat hij ook niet is opgewekt uit den dood.

1 Korinthiërs 15:17 En indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof tevergeefs, zo zijt gij nog in uw zonden.
Er zijn nog geen beoordelingen.
0
0
0
0
0

Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Koran 112:1-4
Zeg: Hij is Allah, de Enige (Ahad)
(Hij is) Allah, de Onafhankelijke
Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt
En er is niets gelijk aan Hem
Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Koran 112:1-4
Zeg: Hij is Allah, de Enige (Ahad)
(Hij is) Allah, de Onafhankelijke
Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt
En er is niets gelijk aan Hem
Terug naar de inhoud