Conclusie - Compare-Islam

COMPARE-ISLAM
Uw belangrijkste vragen beantwoord!
Ga naar de inhoud

Conclusie

Vertaal deze website in elk gewenste taal door onderstaande knop te klikken.

Translate this website into any language by clicking the underneath button (*Engels = English).
EINDCONCLUSIE

Laten we kort samenvatten welke punten er zijn besproken en welke eindconclusie daaruit getrokken kan worden.

De volgende punten zijn besproken en uitgelicht:
- De schrijvers van de Bijbel zijn niet bekend;
- Er bestaat niet 1 Bijbel maar vele verschillende Bijbels;
- De Bijbels die tegenwoordig aanwezig zijn verschillen per stroming binnen het Christendom in samenstelling;
- Er zijn veelvuldige bewijzen aangehaald die aantonen dat er toevoegingen en verwijderingen hebben plaatsgevonden in de verschillende Bijbels;
- In de Codex Sinaiticus (de oudst beschikbare Bijbel) ontbreken de cruciale verzen over de wederopstanding en zonder de wederopstanding is het geloof tevergeefs en is men volgens de Christelijke leerstelling 'nog in zonde';
- De Bijbel bevat vele onwetenschappelijkheden en is dus strijdig met het werk/creatie van God (de Schepping);
- De Bijbel bevat menige tegenstrijdigheden in het algemeen;
- De Bijbel bevat menige onvervulde profetieën;
- Er is aangetoond op basis van wetenschap, logica, rede en de Bijbel zelf dat Jezus vzmh geen God is, geen onderdeel van een drie eenheid of de letterlijke zoon van God is;
- De Bijbel spreekt van een vorst der Wereld, terwijl het geen duidelijkheid kan verschaffen wie deze nu eigenlijk is.

De Bijbel komt dus op basis van deze nauwkeurige analyse NIET in aanmerking voor een boek dat volledig toegeschreven kan worden aan de Absolute Autoriteit. We kunnen wel stellen dat er elementen van waarheid in kunnen staan die afkomstig zijn van de Absolute Autoriteit, maar dat is niet (o.a. wetenschappelijk) te bewijzen. Het huidige Christendom kan dus niet als een waarheidsgetrouwe religie gezien worden, aangezien de bron waarop deze is gebaseerd niet als betrouwbaar bestempeld kan worden.

Er zijn nog geen beoordelingen.
0
0
0
0
0

Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Koran 112:1-4
Zeg: Hij is Allah, de Enige (Ahad)
(Hij is) Allah, de Onafhankelijke
Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt
En er is niets gelijk aan Hem
Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Koran 112:1-4
Zeg: Hij is Allah, de Enige (Ahad)
(Hij is) Allah, de Onafhankelijke
Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt
En er is niets gelijk aan Hem
Terug naar de inhoud