Gastenboek - Compare-Islam

COMPARE-ISLAM
Uw belangrijkste vragen beantwoord!
Ga naar de inhoud

Gastenboek

Contact

Please comment -
Laat een bericht achter

19
beoordelingen

Klazina
21 feb 2018
Beste één of meer mensen van "team",

Op het internet stuitte ik op jou/jullie pagina. Het lijkt wel of je serieus met de waarheidsvraag bezig bent en dat doet mij sympathiek aan. Maar het is ook duidelijk dat je niet onbevooroordeeld leest, want je negeert bewust dingen die jou niet bevallen.
Daarom denk ik ergens ook dat het zinloos is om te proberen je te overtuigen met argumenten.
Wat ik noem zal je niet overtuigen, wat hier onder staat en nog veel meer weet je volgens mij diep van binnen al lang…
- Als je zelf schrijft over het grote geheugen van mensen die de Koran schreven geldt dat kennelijk ineens niet voor bijbelschrijvers.
- Als er Bijbelboek-afschriften met honderden jaren tussenruimte gevonden zijn die niet noemenswaardig verschillen is dat een groot wonder, maar een veel kleinere tijdsruimte tussen origineel en afschrift is echter voor jou reden om vast te stellen dat er wel veel fouten in zullen zitten! Maar het is volkomen logisch dat er geen bijbelse "autografen" meer zijn, de Almachtige weet immers wel dat mensen dergelijke originelen als relikwie zullen gaan vereren en heeft ze dus niet doorgegeven!
- Je doet net alsof je accepteert dat de originele Bijbel van Goddelijke oorsprong is, maar dan is het ook niet meer dan logisch dat de Almachtige ervoor gezorgd heeft dat Zijn Woord betrouwbaar doorgegeven wordt!
- Zoals Mohammed op diverse plaatsen in de Bijbel aangekondigd werd als antichrist is je eigen pagina zelfs e...
Rani vd B
13 sep 2017
Goedeavond beste,

Mijn oog viel als eerste op het hindoeisme omdat ik toevallig iets opzocht op google.
Ik wil u erop wijzen dat uw informatie incorrect is over het hindoeisme.
Ik raad u aan om de vertaling van dit filmpje op te zoeken.

Daarin word er namelijk iets anders verteld dan dat u het omschrijft.

Voor de rest een zeer interessante site.
Kubilay
24 mei 2017
Selami aleykum wa rahmatullah wa berakatuh,

Als eerst wil ik zeggen inshaa Allah geeft Allah subhanahu wa ta ala wat jij wilt heel erg bedankt voor de informatie alls is heel duidelijk en logisch. Dat mensen zo negatief doen kan ik begrijpen want dat hoort erbij als je gaat twijfelen en de feiten gaat lezen want die zitten nog in de ontkenningsfase maar moge Allah subhanahu wa ta ala hun leiden. Nogmaals bedankt en zet hem op wij willen meer informatie met bronnen erbij zoals we t gewend zijn van jullie.

Oke nu de vraag dan.
Ik heb een belangerijke vraag die ik niet kan vinden op jullie site en niet alleen op jullie site maar op het hele internet ik heb dagen gezocht maar misschien heb ik niet de juiste trefwoorden gebruikt.

Maar mijn vraag is in de Koran staan beweringen die met de tijd wetenschappelijk bewezen zijn zoals de rondheid van de aarde etc.

Staan die wonderen die in de Koran staan die wetenschappelijk bewezen zijn ook in de Bijbel, Thora of Zaboer.

En zou je een artikel kunnen schrijven met bronnen uit de Bijbel, Thora of de Zaboer. Om zo aan te tonen dat die wonderen ALLEEN in de Koran staan. Dat zou heel veel mensen gelovig of ongelovig helpen om meer voor de Islam te voelen.

Wassalam

Moge Allah subhanahu wa ta ala ons leiden.
Team Compare Islam
18 jun 2016
@Waarheid,

Salaam Alaikum, Vrede zij met u,

[citaat]
De koran zegt, dat het woord van god niet kan worden verdraaid, want hij Waakt over zijn woord..
daarnaast zegt de koran dat wat voor(before) de koran is nedergezonden(bijbel), van dezelfde heer komt.
hoe kan het dan als die zelfde heer over zijn woord(en) waakt, dat het dan toch verdraait is? de koran spreekt zichzelf hier dus tegen, op een van de cruciaalste punten die er is.
kennelijk is de koran dus verdraait. en zoals het oude spreekwoord luid (uit de bijbel), de pot verwijt de ketel tot hij zwart ziet.
[einde citaat]

Het antwoord is simpel. Het woord van Allah verandert inderdaad niet. Je haalt een aantal zaken door elkaar waardoor je denkt dat de Koran zichzelf tegenspreekt. De originele Torah en originele Evangeliën die geopenbaard werden aan Mozes vzmh en Jezus vzmh zijn niet de oude testament en de nieuwe testament die nu in de wereld de ronde doen. Deze originele geschriften zijn niet bewaard gebleven. De huidige Bijbel zijn niet de geschriften waarover de Koran spreekt indien het spreekt over de originele openbaringen. Kortom, de originele geschriften en daarbij het woord van Allah zijn niet verdraaid. Wat men zelf heeft verzonnen in de huidige bijbels, daarin vinden we menige tegenstrijdigheden.

De Koran zegt namelijk:

Koran 2:79 “Wee dan degenen die DE SCHRIFT MET HUN EIGEN HANDEN SCHRIJVEN en vervolgens ZEGGEN: ,,Dit ...
Team Compare-Islam
18 jun 2016
@Tonino

Salaam Alaikum, Vrede zij met u,
Hartelijk dank voor het bericht en de geplaatste verzen. In Shaa Allah, met de wil van God zullen we deze verzen verklaren. Nergens in de Bijbel zegt Jezus vzmh dat hij GOD is en zegt dat de mensen hem moeten aanbidden. Deze verzen welke jij aanhaalt zijn allemaal logisch uit te leggen en te verklaren binnen de context. Jou citaten zijn in het rood geplaatst:

[Citaat]
Hee dat is raar, ik zie in de bijbel diverse keren staan dat Jezus God is:
Als je Mij gezien hebt, heb je de Vader gezien.
[Einde Citaat]

Dit vers is reeds besproken op de website:
http://www.compare-islam.com/wie-mij-ziet,-ziet-den-vader.html
Wie mij ziet, ziet den Vader - Compare-Islam
www.compare-islam.com
Johannes 14:9 Jezus zeide tot hem: Zolang ben ik bij ulieden, en gij kent mij niet, Filippus? Wie mij ziet, ziet den Vader; hoe zegt gij dan: Toon ons den Vader?

[Citaat]
Niemand kent God dan Jezus die uit Hem voortkwam en Hem aan ons openbaarde.
[Einde Citaat]

http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=voortkomen+uit
Een van de betekenissen van voortkomen uit is: ‘afkomstig zijn van’. Laten we de hele vers erbij halen in plaats van dingen roepen die niet in de juiste context worden geplaatst:
Johannes 8:40-42 Maar nu zoekt gij Mij te doden, een Mens, Die u de waarheid gesproken heb, welke Ik van God gehoord heb. Dat deed Abraham niet. Gij doet de ...
Tonino
16 jun 2016
Hee dat is raar, ik zie in de bijbel diverse keren staan dat Jezus God is: Als je Mij gezien hebt, heb je de Vader gezien. Niemand kent God dan Jezus die uit Hem voortkwam en Hem aan ons openbaarde. Het woord is vlees geworden en heeft onder ons getabernakeld, Ik en de Vader zijn 1, Mij is gegeven alle macht in Hemel en op Aarde. Hij heeft de naam boven alle naam verkregen. Wil je God kennen, dan moet je dus heel goed naar Hem kijken.

Juist omdat hij elke dag alle zieken genas die Hij tegenkwam, doden opwekte, de natuur beheerste en boze geesten uitwierp kun je stellen dat Hij God is. Tevens de reden om Hem te kruisigen voor de Joden. Ze hadden geen vriendelijke wonderwerkende mensenzoon als God verwacht die hen op hun religieuze valsheid aanviel.

Dan nog iets. Het bloed van Jezus (volkomen rein door de Heilige Geest: het perfecte offer voor God) zorgt ervoor dat je gratis weer God Geest mag ervaren (Rom 5:8-9). Hij komt zelfs weer in je (hand 2:4). Dat heet wedergeboorte (Joh 3:1-21). Je geest wordt dan weer 1 geest met die van God (1 kor 6:17). dat geeft eeuwig leven en bovennatuurlijke eigenschappen (1 kor 12:8-10). Daarom genas in de eerste gemeente iedereen (hand 2:47, hand 5:12-16). Door dit te aanvaarden, heb ik in mijn leven 100-den genezingswonderen meegemaakt. Tot botbreuken aan toe die in een fractie van een fractie van een seconde genazen.

Deze wonderen gebeurden allemaal in de naam van Jezus. Waarom? Omdat Hem de naam boven alle ...
waarheid
30 apr 2016
De koran zegt, dat het woord van god niet kan worden verdraaid, want hij Waakt over zijn woord..
daarnaast zegt de koran dat wat voor(before) de koran is nedergezonden(bijbel), van dezelfde heer komt.
hoe kan het dan als die zelfde heer over zijn woord(en) waakt, dat het dan toch verdraait is? de koran spreekt zichzelf hier dus tegen, op een van de cruciaalste punten die er is.
kennelijk is de koran dus verdraait. en zoals het oude spreekwoord luid (uit de bijbel), de pot verwijt de ketel tot hij zwart ziet.

bovendien leerde Jezus ons Lief te hebben, en onze vijanden te vergeven en te zegenen. dat is de complete vervulling van de wet en de profeten.

gij zult niet doden, stelen, overspel, liegen, etc.etc. we kennen de wet, al deze geboden worden door naasten liefde wat Jezus (yeshua) leerde inderdaad gehouden.

Jezus zijn woord is waar, en dat vinden we in de bijbel (evangeliën waar god gewoon over gewaakt heeft) zonder enige tegenstrijdigheid. onderzoek het maar eens voor jezelf.
ook noemen jullie hem de messiah, als jezus zijn taak voor god hier heeft gedaan, maar zijn verlossingswerk is niet gebeurt zoals de bijbel dat zegt, dan is hij dus of een leugenaar, of zijn taak niet volbracht en dus alsnog een leugen, dat is wat de koran eigenlijk leert. "christus is niet gestorven aan het kruis als offerprijs voor de oerzonde." , maar de Joden hebben hem wel degelijk opgehangen, omdat hij beweerde te zijn wie hij zei dat h...
Compare-Islam
21 mei 2015
@Larissa

Salaam, Vrede zij met u,

Hartelijk dank voor uw reactie en wij zijn blij dat wij u hebben kunnen vermaken met een lach. Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd zegt men. Terugkomend op uw vragen:

1. Hoe kan iets dat niet bestaat uberhaupt bewezen worden? Dat slaat natuurlijk nergens op. Bewijs maar eens dat reincarnatie of buitenaards leven niet bestaat.

Je stelling is al onlogisch aangezien je al een conclusie trekt in je stelling. Je zegt namelijk: Hoe kan iets dat niet bestaat uberhaupt bewezen worden?

Door deze stelling te handhaven ben je er al vanuit gegaan dat het iets NIET bestaat. Lees het maar een aantal keren terug. Buitenaard leven sluiten wij niet uit. Reincarnatie is op basis van de gepredikte leerstelling uitgeloten op basis van de argumentatie. Mocht je niet eens zijn met de argumentatie, dan zie wij de tegenargumenten graag tegemoet.

Je vergeet verder een heel belangrijk aspect in je conclusie, namelijk de logica. Niet alles is te bewijzen, en toch kun je tot een conclusie komen dat iets daadwerkelijk bewijst:

Het bewijs dat jij nu bestaat in de fysieke wereld zegt heel veel. Jij kunt NIET bewijzen dat je over over over over over over over over over over over over over over over over over over over grootmoeder bestond. Maar je kunt we concluderen dat ze heeft bestaan, simpelweg door het feit dat jij nu bestaat. Snap je?

Een ieder mens is een gelovige als het...
Larissa
21 mei 2015
Ik heb enorm gelachen om alle tegenstrijdigheden die ik voorbij heb zien komen. Vooral ook om het stuk rondom Atheisme. Hoe kan iets dat niet bestaat uberhaupt bewezen worden? Dat slaat natuurlijk nergens op. Bewijs maar eens dat reincarnatie of buitenaards leven niet bestaat. Dat kan niemand! Een gelovige (in welke vorm dan ook), het woord zegt het al....gelooft. Ik vind dat je die mensen vooral moet laten geloven net zoals dat volwassenen kinderen laten geloven in het bestaan van bijvoorbeeld Sinterklaas. Bewijzen kan het niet.
Wel ben ik erg benuwd naar uw mening rondom agnostisisme. Daar plaats ik mijzelf namelijk onder. Ik geloof best dat er ooit een bron is geweest waardoor men is gaan denken dat er een hogere macht bestaat dan de mensheid. Echter is dit door de eeuwen heen, door alle vertellingen en interpretaties van mensen allerlei zijtakken gaan vormen. Ik geloof dat er geen enkel geloof bestaat maar wel dat er een hogere macht is. Alleen kan niemand weten wie of wat deze hogere macht is omdat de mensheid met al zijn arrogantie mensen heeft willen onderdrukken en zodoende geloofs- en leefregels aan hen willen opleggen.
Ik geloof niet dat er een Godheid bestaat die heeft gewild dat een mens een boek zou schrijven waarnaar geleefd zou moeten worden.
Agnostisistme.....sommigen zeggen zwakheid omdat men geen keuze durft te maken, ik zeg wijsheid omdat je het gewoon niet kan weten.
Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Koran 112:1-4
Zeg: Hij is Allah, de Enige (Ahad)
(Hij is) Allah, de Onafhankelijke
Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt
En er is niets gelijk aan Hem
Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Koran 112:1-4
Zeg: Hij is Allah, de Enige (Ahad)
(Hij is) Allah, de Onafhankelijke
Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt
En er is niets gelijk aan Hem
Terug naar de inhoud