Gastenboek - Compare-Islam

COMPARE-ISLAM
Uw belangrijkste vragen beantwoord!
Ga naar de inhoud

Gastenboek

Contact

Please comment -
Laat een bericht achter

19
beoordelingen

17 nov 2020
@Alisha,

Dank voor de reactie. Kun je aangeven over welke kritische noten je het hebt welke niet duidelijk onderbouwd zijn, dan kunnen we daar inhoudelijk naar kijken. Bij voorbaat dank.
Alisha
17 nov 2020
Interessante website, duidelijke opmaak en indeling. Helaas is het snel op te merken dat je bevoordeeld bent bij voorbaat al. Er staan kritische noten die niet duidelijk worden onderbouwd en dit is zeer zeker jammer en doet de website geen goed.
Ricky Baksh
28 okt 2020
Goede website! Duidelijke argumenten en logisch opgebouwd.
Compare-Islam
29 jun 2020
@John

Assalaam alaikum John, vrede zij met u,

Hartelijk dank voor uw bericht. Wij als moslims geloven in Jezus vzmh. We geloven echter niet dat wij het eeuwige leven kunnen krijgen door specifiek in hem vzmh en zijn kruisdood te geloven. Wij geloven in de boodschap van de Koran welke zegt te geloven in 1 Almachtige God, welke geen deelgenoten heeft. Precies zoals ook de Joden geloven en precies ook zoals Jezus vzmh geloofde. Lees de volgende referenties:

Oude testament: Deuteronomium 6:4 Hoor, Israël! de HEERE, onze God, is een enig HEERE!

Nieuwe testament:
Mattheus 4:10 Toen zeide Jezus tot hem: Ga weg, satan, want er staat geschreven: Den Heere, UW GOD, zult gij aanbidden, en HEM ALLEEN dienen.

En Jezus vzmh geeft in de volgende tekst aan dat hijzelf GEEN GOD is:
Mattheüs 19:16-17 En ziet, er kwam een tot Hem, en zeide tot Hem: Goede Meester! wat zal ik goeds doen, opdat ik het eeuwige leven hebbe? En Hij zeide tot hem: Wat noemt gij MIJ goed? Niemand is goed dan Een, namelijk GOD. Doch wilt gij in het leven ingaan, onderhoud de geboden."

1 Timoteüs 2:5 Want er is één God, en één MIDDELAAR TUSSEN GOD en de mensen, namelijk de mens Christus Jezus,

Johannes 7:16 Jezus antwoordde hun en zeide: Mijne leer is niet de mijne, maar desgenen die MIJ GEZONDEN heeft.

Kortom: Jezus vzmh is geen God naar zijn eigen woorden. Hij is gezonden door God om de mens de boodschap van God te verkon...
Compare-Islam
29 jun 2020
@Anjni

Assalaam alaikum, vrede zij met u,

Hartelijk dank voor uw bericht. Echter, wij willen u een tip meegeven. Als u ergens commentaar op wil geven is het van belang dat u inhoudelijk aangeeft wat er niet zou kloppen volgens u. Dan kunnen wij u gericht voorzien van een antwoord. Niet-specifieke opmerkingen hebben geen toegevoegde waarde en zeggen niet veel over de inhoud van uw potentiële 'kritiek'.

Aangezien u meer research dan ons heeft gedaan zien wij graag uw antwoord met onderbouwing tegemoet. Mogelijk kunnen wij nog iets leren. Mogelijk kunt u ons ook leren hoe het mogelijk is iemand te dwingen iets te geloven via een website zoals u suggereert.

Wij zijn ook te bereiken via: compare-islam@hotmail.com

Wassalaam,
Team Compare-Islam
Anjni
12 apr 2020
Grappige site.

Ik wil u een tip meegeven.

Als jij een geloof wilt gaan beschrijven, doe het dan wel correct, ipv. verkeerde informatie verstrekken.

Verdiep je eerst goed in 1 religie, waarover je wilt gaan schrijven. Doe daarna een goede research. En schrijf dan de juiste dingens op wat je dan heb geleerd. Want het lijkt erop dat je niks heb geleerd/ of begrepen.

En het belangrijkste is, laat mensen geloven wat Zij Willen Geloven.
John
03 feb 2020
LS,

U hebt erg uw best gedaan op uw website.
Wil je echt de waarheid vinden. Lees dan de Bijbel. Een enkel vers uit de Bijbel:
JOH 14:6
Jezus zeide tot hem: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader dan door Mij.

Christus noemt Zichzelf:
ode Weg, omdat niemand ten hemel kan komen, dan door Zijn verdiensten en kracht (zie ook Hand. 4:12);
ode Waarheid, omdat al de beloften van God in Hem vervuld zijn. Ook al de schaduwen in het Oude Testament, die de weg tot de zaligheid afbeeldden zijn in Hem vervult (zie ook Joh. 1:17, 2 Kor. 1:20);
oen het Leven, omdat Hij de Maker (Auteur) en Gever van het eeuwige leven is (zie ook Joh. 11:25, Hebr. 5:9).

Wil je een afweging maken tussen Bijbel en Koran. Wil je een afweging maken met behulp van je verstand. Lees dan het boek ik zocht Allah en vond Jezus.

Wil je zalig worden. Geloof dan in Jezus.

Hoogachtend,

John
Abdullah
03 jun 2019
Heel erg bedankt heb ondanks alleen YHWH artikel gelezen heel leerzaam dankje wel! Ben benieuwd wat ik nog meer ga leren!
Akhouti I.
01 mei 2019
Spijtig dat jullie zo weinig kennis hebben van de geschiedenis betreffende de pré-islamitische tijd.
Ik erger me niet aan maar vind het bedroevend dat jullie de pré-islamitische tijd beschouwen als barbaars,chaos,een bende wilden die niet weten wat ze deden en waar geen structuur in zit.Jullie hebben deze periode als één negatief zwart gat voorgesteld.Het is een klassieke voorstelling en cliché ,net zoals vele Europese christenen nog steeds de mening toegedaan zijn de middeleeuwen een zwarte chaosperiode was waar geen cultuur cognitieve intelligentie,ontwikkeling,interesse en structuur mogelijk was,wat het dus niet is hé.Niet bekend is niet bemind.Dit geldt dus niet uitsluitend voor Eurocentrische aanhangers,dames en heren maar voor iedereen die deel neemt aan het concept centrisme. Deze kritiek is niet persoonlijk voor het geval dat iemand deze gedachte genegen zou zijn. Ik moest dit even zeggen,.........misschien is het beroepsmisvorming,aangezien de pre-islamitische tijd mijn professioneel domein is hé.........De rest van uw webpagina lees ik aandachtig.............
Mooi gastenboek en website succes
Lees ook de gedichten over de Islam op internet van Dichter Danny Abdullah van Strien
Danny Abdullah van Strien Gedichten.nl

Ik ben Moslim Allah is mijn geloof en de Moskee is mijn tweede huis in de toekomst moet ik naar Mekka islam Danny Abdullah van Strien
Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Koran 112:1-4
Zeg: Hij is Allah, de Enige (Ahad)
(Hij is) Allah, de Onafhankelijke
Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt
En er is niets gelijk aan Hem
Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Quran 112:1-4
112-1 Say, "He is Allah, [who is] One,
112-2 Allah, the Eternal Refuge.
112-3 He neither begets nor is born,
112-4 Nor is there to Him any equivalent."
Koran 112:1-4
Zeg: Hij is Allah, de Enige (Ahad)
(Hij is) Allah, de Onafhankelijke
Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt
En er is niets gelijk aan Hem
Terug naar de inhoud